Faculty

Jianhui ZhangPh.D., Full Professor, Doctoral Supervisor
Jianwen FengFull Professor
Zhigang GaoPh.D., Professor
Wenhui ZhouPh.D., Full Professor
Xingfa ShenPh.D., Assistant Professor
Bei ZhaoPh.D., Assistant Professor
Fan YangPh.D., Lecturer
Fangli GuanPh.D., Lecturer
Liqi YanPh.D., Distinguished Assistant Professor

Master Student

2023Doctoral student: Yanhong Xu
Master student:Kanglei Peng, Xuebing Li, Guijun Chen,Shikai Yan,Zelin Guan,Huiyun Qiu
2022Master student:Wenlong Wang, Zifa Chen, Xu Han, Zhenglei Yang, Nan Zhao, Jie Wang, Yunhua Wang, Jiandu Ji, Xinqi Zhang
2021Master student:JiaKang Liu, Jun Yao, Chengbin Yu, Chenkai Wu, Yuliang Zhong, Zihang Pei, Zhuzhou Zhong, Yuxuan Liu
2020Master student:Hanxiang Wang, Jiacheng Wang, Nanyang Li, Wanqing Zhang
2019Master student:
Hang Zheng, China Construction Bank(建设银行), Zhejiang, China
Liming Liu, Zoom, Anhui, China
Qicheng Wu, Bank of NingBo(宁波银行), Zhejiang, China
Zhengbing Song, HIKVISION(海康威视), Chengdu, China
2018Master student:
Siqi Guan, Bank of Communications(交通银行), Zhejiang, China
Tianyu Zhang, Byte Dance(字节跳动), Shanghai, China
Yujian Deng, China Coal Technology & Engineering Group Shanghai Co., Ltd.(中煤科工集团上海有限公司), Shanghai, China
Jiawei Mu, Zhejiang Ningbo Human Resources Security Bureau(浙江宁波人力资源保障局), Ningbo, Zhejiang
2017Master student:
Pengqian Lu, Search for Ph.D., candidate abroad
Siwen Zheng, Huawei, Hangzhou China
Tianhao Zhang, Shanghai Junzheng Network Technology Co.,Ltd.(哈啰出行), Shanghai, China
2016Master student:
Feilong Jiang, Huawei, Hangzhou China
Jiayu Gan, ZCY Government Purchase Platform(政采云有限公司), Hangzhou China
2015Master student:
Mengmeng Wang, Zhejiang Tailong Commercial Bank(浙江泰隆商业银行), Hangzhou China
Wenying Lu, Insigma Hengtian Software LTD, Hangzhou China
2014Master student:
Zhi Li, Ph.D. candidate, The State University of New York at Stony Brook, USA
2011Master student:
Hongye Gao, Industrial and Commercial Bank of China(中国工商银行), Hangzhou China
2010Master student:
Song Zhang, Baidu, Beijing China
2009Master student:
Ning Chen, China Merchants Bank(中国招商银行), Hangzhou China
2008Master student:
Cheng Bo, PhD, USA and Huawei at USA
Fang Chen, Huawei, Hangzhou China